Zásady zpracování osobních údajů

1. Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účely, o kterých jste byli Naší společností informováni. To, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a za jakými účely, záleží na tom, jakým způsobem jste nám své osobní údaje sdělili. Prostřednictvím našich stránek máte možnost nám osobní údaje sdělit následujícími způsoby:

2. Kontaktní formulář

Prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách https://www.wellness-radlice.cz/rezervace máte možnost se na nás obrátit s žádostí o informace a zodpovězení Vašich otázek. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel: Zodpovězení dotazu

Rozsah zpracovávaných informací: Jméno, příjmení, e-mailový a telefonní kontakt, obsah zprávy

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vám odpovědět na Váš dotaz.

Stejně tak máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat, případně požádat o výmaz.