Zásady zpracování osobních údajů

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účely uvedené níže.

Rezervační formulář v rámci marketingových akcí

Prostřednictvím Rezervační formulář v rámci marketingových akcí na stránkách www.wellness-radlice.cz/aktualni-akce/darkovy-poukaz/ zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) k využití marketingové nabídky a především pro možnost telefonického kontaktování.

Rozsah zpracovávaných informací: Jméno, telefonní kontakt, obsah zprávy

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni službu poskytnout.

Stejně tak máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat, případně požádat o výmaz.